Ventilatie

Elektro Dalleine kan je ook helpen met het advies geven en installeren van ventilatie. Wij werken vooral met de systemen van RENSON en CODUME.
Hieronder wat meer uitleg:

Sinds 1 januari 2006 moeten nieuwbouw en verbouwingen met bouwvergunning voldoen aan de EPB-regelgeving ( Energieprestatie Binnenklimaat). Een zeker niveau van thermische isolatie en energieprestatie is hiervoor vereist. Bij nieuwbouwwoningen is een minimale, gecontroleerde ventilatie nodig!


NOODZAAK VAN BASISVENTILATIE:

Dagelijks wordt de lucht binnenshuis vervuild door de bewoners (ademen, transpireren) en zijn activiteiten (koken, douchen, roken en stoken), door bouwproducten (verf, lijm, vernis, ...) en het interieur (Radon, vluchtige schadelijke stoffen, ...). Al deze bronnen van verontreiniging dragen bij tot een slecht binnenmilieu.

Door het steeds meer luchtdicht bouwen blijven vocht, CO2 en allerlei stoffen die allergieën kunnen veroorzaken, in de woning hangen. Daarom dient u regelmatig en correct te ventileren. Veel mensen denken echter dat een tijdje het raam openzetten wel afdoende is. Het effect daarvan is slechts van tijdelijke aard en kost (te) veel energie.

Een continue en gecontroleerde ventilatie is de enige efficiënte manier om een gezond binnenklimaat te verkrijgen.

SOORTEN VENTILATIE:
Er zijn 4 verschillende soorten ventilatie. Hieronder worden ze even kort toegelicht.

RENSON OPLOSSINGEN:
Systeem A:

Systeem C:

Systeem C+:
(enkel RENSON)

Systeem D+:

 

Voor meer vragen kunt u altijd Elektro Dalleine contacteren.